YogaBlogg

Pop-up yoga

PopupyogaTrenden Pop-up yoga blir stadig mer populær rundt om i verden.

Pop-Up Yoga er et lavterskel tilbud som skal gjøre yoga tilgjengelig for alle.

I USA, hvor trenden er spesielt økende  dannes yogagrupper i de store byene gjennom kampanjer i sosiale media slik som Twitter eller Facebook. Gruppene trener i ulike lokaler som for eksempel en kafé, et museum, et biblotek, eller rett og slett ute i en park – stedene varierer. Ofte er klassene basert på frivillighet og inntektene doneres til veldedighet, men klassene holdes også som et lavpris tilbud for å gjøre yoga lettere tilgjengelig for alle. Ved variasjon av tid og sted vil tilbudet nå ut til flere.

Søk etter «Pop-Up Yoga»  og bynavn på facebook eller twitter og du finner mange klasser ulike steder, men er dette utbredt i Norge? Foreløpig ser det ut som om Pop-up yoga er helt i startgropen i Norge og skandinavia forøvrig.

I skandinavia finner vi;

I Norge derimot virker fenomenet lite utbredt, men vi finner for eksempel PopUp Yoga Hamar og PopUp Yoga Oslo.

Legg igjen kommentar nedenfor om du kjenner til flere Pop-Up Yogatilbud i Norge!